Historie

Libáňskou kapelu založil na podzim r. 1870 pan Josef Kůžel. Kapela hraje nepřetržitě plných 136 let a tím patří mezi nejstarší české dechové orchestry. A je to stejná doba, po kterou tato kapela doprovází občany Libáně a širokého okolí od kolébky až po cestu poslední. Pozdější kapelník Václav Kyzivát vzpomíná v "Památníku kapely Libáňské" na Josefa Kůžela slovy: "Ten po vojenské službě, kterou konal u vojenské hudby co výborný hudebník, utvořil zde v Libáni dobrý soubor, který byl ze členů jeho tří bratrů a jiných hudebníků, kteří zde v okolí byli." Shodou bylo, že jmenovců Kůželů byla tehdy přes polovina kapely.

Mecenášem dechové hudby byl tehdy hrabě Ervín Šlik. Dechovka tehdy hrála např. při odhalení pomníku Jiřího z Poděbrad (1898), na výstavě v Hořicích (1903), na svatbě hraběte Černína v Dymokurech (1904) a jinde.

Zakladatel Josef Kůžel kapelu vedl plných 47 let až do své smrti v roce 1917. Po něm převzal vedení dechové hudby jeho bratr František Kůžel, který jí řídil do roku 1929.

Od 1. dubna 1929 byl ustanoven kapelníkem Václav Kyzivát, vynikající muzikant a hudební pedagog. Opět z jeho vzpomínek: "Když jsem se ujal hudby musel jsem stav hudebníků zvýšit a to vesměs mladým dorostem, který jsem sám vychoval." Václav Kyzivát byl dobrým přítelem Karla Kolety ze Rtyně v Podkrkonoší. Ten pro Libáňskou hudbu složil několik skladeb, které má kapela ve svém repertoáru. Jako např.: pochod "Kyzivát", kterým Libáňská dechová hudba obyčejně zahajuje svá vystoupení. Václav Kyzivát vedl kapelu i v dobách německé okupace a to až do roku 1963, tedy plných 36 let.

V tomto roce ho vystřídal výborný "křídlovák" Josef Javůrek. Ten Libáňskou dechovou hudbu vedl v době, kdy úspěšně odolávala náporu moderní hudby. Hrála na plesech, estrádních pořadech s místním ochotnickým spolkem Bozděch", na koncertech na náměstí, na sportovním stadionu a vyjížděla i na koncerty do širokého okolí. Po náhlém úmrtí Josefa Javůrka (†16.3.1986) převzal vedení kapely další odchovanec Václava Kyziváta, František Grosman, který soubor udržel v dobré kvalitě.

V době, kdy František Grosman vážně onemocněl vedl dechovou hudbu mladý, do hudby zapálený barytonista Petr Hurský. Ten, za cenu zejména organizačního úsilí, kapelu udržel až do roku 1993.

V tomto roce se z jičínské Agrostrojanky vrátil hráč na křídlovku František Hrdý, který se stal kapelníkem. František měl těžkou pozici, protože v letech minulých, zejména na počátku 20. století bylo v blízkém okolí mnoho muzikantů. Avšak na konci a přelomu století již muzikantů "dechařů", bylo v okrese jako šafránu. Proto do souboru přichází mladí hudebníci i bývalí členové Agrostrojanky Jičín, která v devadesátých letech ukončila svoji činnost na hudebním poli. Nutno přiznat, že v té době kapela měla své umělecké rezervy. Pozitivní vliv na úroveň hudby měl i v roce 1999 příchod Václava Kyziváta ml., člena Českého noneta, za dirigentský pult. V rámci oslav 130 let dechové hudby, přijala dechovka do svého názvu jméno Václava Kyziváta, jako poctu oběma vynikajícím hudebníkům za jejich dlouholetou práci. Název v té době zní Dechová hudba Václava Kyziváta Libáň. Po necelých dvou letech Václav Kyzivát ml. ze zdravotních důvodů odchází. V roce 2000 se staví za dirigentský pult PhDr. Petr Krejza, hudební pedagog. Úroveň Libáňské dechovky postupně roste a kapela získává ohlas nejen doma, ale i v zahraničí, na řadě festivalů, přehlídek a oslavách. Od roku 2004 pořádá kapela svoji Přehlídku dechových hudeb. V roce prvním na náměstí v Libáni. Následující roky pak na nádvoří hradu a zámku ve Starých Hradech u Libáně a od roku 2011 pak na hřišti v Bystřici u Libáně. Na těchto přehlídkách se vystřídaly přední české a moravské dechové kapely, zpěváci a moderátoři, ale i méně známé kapely z blízkého okolí.

V roce 2005 střídá za dirigentským pultem Petra Krejzu tubista Petr Drahoňovský, absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem a Pražské konzervatoře, bývalý člen Vojenské posádkové hudby Karlovy Vary a Hudby Hradní stráže a Policie ČR v Praze a stává se uměleckým vedoucím kapely. V roce 2013, v rámci zjednodušení názvu, kapela mění své jméno na Kyzivátova kapela Libáň. Po úmrtí kapelníka Františka Hrdého počátkem roku 2020 stála kapela před rozhodnutím, jakou cestou se dále bude ubírat. František svým pevným vedením kapelu velmi pozvedl v úrovni. Jeho zásluhou kapela posílila o spoustu skvělých muzikantů nejen z našeho okresu, ale i ze vzdálenějších koutů královéhradeckého a středočeského kraje a to téměř u všech notových pultů. Po vzájemné shodě kapela zvolila cestu pokračování v činnosti a navázání na dlouholetou tradici a odkaz svých předchůdců, zejména pak Františka Hrdého. Kapelníkem se stal dosavadní umělecký vedoucí Mgr. Petr Drahoňovský, dipl. um.