OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK „BOZDĚCH“ LIBÁŇ

Ochotnický divadelní spolek "BOZDĚCH" navazuje na bohatou ochotnickou činnost v Libáni, která sahá až před rok 1840. Spolek vznikl v roce 1882, v roce 1885 převzal své jméno po tragicky zesnulém dramaturgovi Národního divadla v Praze Emanuelovi Bozděchovi a v roce 1886 byly vydány spolkové "Stanovy". Po celou dobu své existence je spolek velice činný a je trvale aktivní a hlavní součástí kulturního života libáňského regionu. V padesátých letech měl spolek hlavní zásluhu na vybudování nové stálé a poté i přírodní divadelní scény.

Skrátkými přestávkami každoročně připravuje svá divadelní představení a dlouhodobě úzce spolupracuje s libáňskou dechovou hudbou. Společně uskutečnily řadu operetních představení, zejména v meziválečném období a poté i společných estrádních pořadů a mnohé další kulturní akce jako jsou koncerty, taneční zábavy a plesy.

Po zrušení Osvětové besedy v roce 1992, jejíž byl spolek součástí, získal v roce 1993 "Bozděch" právní subjektivitu a převal její místo hlavní kulturní organizace ve městě.

Kromě vlastní divadelní činnosti spolek pořádá divadelní představení jiných amatérských souborů, účastní se ochotnických soutěží a přehlídek, spolupracuje při pořádání hudebního festivalu "Libáňský hudební máj - Foerstrovy dny", koncertů populární hudby v rámci "Libáňských hvězdných nocí" a materielně i technicky zajišťuje kulturní akce, pořádané městem i ostatními organizacemi.

Spolek v minulosti býval hlavním pořadatelem a garantem tradičního "Setkání dechových hudeb" ve Starých Hradech, později v Bystřici.

Od roku 2002 materielně i finančně spolek podporuje Kyzivátovou dechovou hudbu a Martínkovo loutkové divadlo. V roce 2006 se stal jejich zřizovatelem. Dále spolek metodicky i materielně podporuje činnost dramatických kroužků místní Základní školy. Spolek se mimo svoji hlavní činnost věnuje i zkvalitňování technického vybavení kulturního domu i jeho prostředí.

Finančně je činnost spolku a jeho organizačních složek zajišťována zejména příjmy z vlastní činnosti a z příjmů, které spolku poskytuje Město Libáň na realizaci jednotlivých akcí ze svého rozpočtu. Na zajištění větších projektů jsou využívány i granty Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury.